PRIVACY BELEID
Deze website is onderdeel van Webwerkplaats https://www.webwerkplaats.nl

Ons KvK vestigingsadres is Paul Krugerstraat 58, 6861 CW Oosterbeek

Gericht vragen of opmerkingen naar Marco Houtgraaf via de emailadres sales@webwerkplaats.nl

Ons KvK nummer is: 70131082

———————

WEBWERKPLAATS respecteert de privacy van de gebruikers van hun website. Het verzamelen van persoonsgegevens via de WEBWERKPLAATS-website en het gebruik dat WEBWERKPLAATS van deze gegevens maakt zijn in overeenstemming met de privacywet 2018.

Als u geen WEBWERKPLAATS-klant bent en de WEBWERKPLAATS-website bezoekt, worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt wanneer u zelf persoonsgegevens meedeelt via het contact formulier(en) op 1 van de pagina’s van de WEBWERKPLAATS-website. Als u dat doet, worden uw gegevens verwerkt voor de daar aangegeven doeleinden. U hebt altijd de mogelijkheid om schriftelijk en kosteloos verzet aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing (WEBWERKPLAATS voorziet al zijn direct marketing acties van een uitschrijfmogelijkheid).

GEBRUIK
Als u WEBWERKPLAATS-klant bent, dan kan WEBWERKPLAATS uw persoonsgegevens gebruiken voor het administratieve en boekhoudkundige beheer van alle diensten verbonden aan uw cliëntrelatie. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld gebruikt om u de ontvangst van een e-mail te bevestigen, om u op de hoogte te houden van nieuws dat relevant is voor uw website of ook voor marketingdoeleinden zoals het aanbieden van voor u eventueel geschikte diensten of producten.
Daarnaast zullen uw email adres en n.a.w. gegevens bewaard worden voor het eventueel beheer / onderhoud / facturatie van uw website eN/of hosting indien u deze dienst(en) af neemt bij WEBWERKPLAATS.

INZAGE
Inzage in welke gegevens WEBWERKPLAATS van u op slaat is te allen tijde mogelijk. Richt hiervoor een verzoek aan SALES@WEBWERKPLAATS.NL

VERWIJDEREN
Als klant heeft u bovendien het recht om u schriftelijk en kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Dat kan door een mail te sturen naar SALES@WEBWERKPLAATS.NL

GEBRUIK DOOR DERDEN
Persoonsgegevens worden niet verkocht of beschikbaar gesteld aan derden, noch wat betreft klanten, noch wat betreft niet-klanten.